Disclaimer / Legal Notice

www.anvisning-frb.dkDisclaimer / Legal Notice

Formålet med dette websted er informere om anvisningsordningen i Frederiksberg Kommune
samt give ejere af udlejdningsejendomme mulighed for elektroniks at indberette oplysninger om ledige lejligheder - alternativt stille formularer til rådighed til brug for indberetning af oplysninger.

Anvisningsordningen administreres af Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni.

Materialet på dette websted, udgør hverken juridisk eller anden professionel rådgivning.

Oplysninger på dette websted eller brug af webstedet skaber ikke et advokat-/klientforhold til Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni.

På dette websted findes links til andre websteder, og andre eksterne websteder kan indeholde links til dette websted. Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni er ikke ansvarlig for indholdet af eventuelle eksterne websteder. Etablering af link til dette websted kræver skriftlig tilladelse fra Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni.

Alt materiale på dette websted er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark eller i andre lande. Gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af det materiale, der er gengivet på dette websted, kan kun ske i medfør af lovgivningen eller efter forudgående skriftlig aftale med Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni.

Dette websted anvender bl.a. fotos fra www.sxc.hu.

Dette websteds host-server findes i Holstebro.

Generelt

Anvisningsordningen i Frederiksberg Kommune administreres af Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Århus er et interessentskab oprettet i henhold til dansk lovgivning. Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni Odder ApS og Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni København ApS er anpartsselskaber oprettet i henhold til dansk lovgivning.

Advokater hos ovennævnte advokatfirmaer er medlemmer af Advokatsamfundet og underlagt Advokatsamfundets advokatetiske regler. Advokatsamfundets advokatetiske regler findes på www.advokatsamfundet.dk.

Privatlivspolitik

Brugen af dette websted er fuldstændig anonym, medmindre brugeren vælger at anvende elektronisk indberetning af oplysninger. Ingen data om brugerne videregives eller sælges til tredjepart.

Statistik og cookies

Vi fører statistik over, hvorledes brugerne anvender webstedet for at kunne forbedre webstedet. Statistikken anvendes f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart.

Cookies er en lille tekstbesked, der typisk bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i forbindelse med en aktivitet på en tjeneste for så at blive slettet igen, når du forlader tjenesten.

Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger. Vi anvender alene cookies til statistik for at kunne se det antal førstegangsbrugere kontra flergangsbrugere. Ingen cookies videresendes eller sælges til tredjepart.

Spørgsmål

Spørgsmål bedes rettet til Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni eller Frederiksberg Kommune. Se nærmere under punktet kontakt.