Information

Information

Love og regler

Frederiksberg Kommune har besluttet at iværksætte anvisningsordningen for Frederiksberg Kommune. Beslutningen er truffet med hjemmel i byfornyelseslovens § 64, stk. 2, og gælder fra den 20. april 2012.

Som ejer af en eller flere private udlejningsejendomme i Frederiksberg Kommune har du pligt til at stille hver 3. ledige lejlighed til rådighed for genhusning i forbindelse med kommunens bygningsfornyelse. Reglen gælder kun for de ejendomme, hvor der er mindst 6 beboelseslejligheder.

For at anmelde din ledige lejlighed kan du online registrere din lejlighed her på siden eller du kan også printe et skema ud og sende det ind til os.

Du skal anmelde din lejlighed senest to uger efter, at du har modtaget opsigelsen af lejeaftalen eller på anden måde er blevet vidende om, at lejligheden bliver ledig.

Senest to uger efter, at du har anmeldt din lejlighed skal vi meddele om, vi ønsker at benytte lejligheden til kommunal anvisning.

Du kan frit disponere over din lejlighed, hvis vi ikke inden to uger fra anmeldelsen har meddelt dig, at kommunen ønsker at anvise lejligheden.

Har du spørgsmål i forbindelse med registeringen kan du enten ringe på tlf.nr. 33 26 89 82 eller sende en e-mail til .

Nedenfor kan du få flere oplysninger om anvisningsordningen.

Byfornyelsesloven

Bekendtgørelse af 18. januar 2012 i Statstidende om kommunal anvisningsret i Frederiksberg Kommune

www.mbbl.dk kan du bl.a. læse mere om reglerne om byfornyelse.

Forlængelse af anvisningsordningen; Beslutning af 22.2.16 vedr. anvisningsordning.pdf