Online registrering

Spar tid og penge med online registrering.

Vær opmærksom på, at indtastning af beløb skal foregå med "." som kommaseparator istedet for ",".

Vejledning til udfyldelse af det elektroniske skema kan hentes her (PDF format - 4 MB).

 

EJER OPLYSNINGER

Ejer navn:*
Ugyldig indtasning

Ejer telefon:*
Ugyldig indtasning

Ejerens email:*
Ugyldig indtastning

ADMINISTRATOR AF EJENDOMMEN

Administrator navn:*
Ugyldig indtasning

Administrator telefon:*
Ugyldig indtasning

EJENDOMS- OG ADDRESSEOPLYSNINGER

Kommune nr.*
Ugyldig indtasning

Kommunenummer eller kommunekode er i Danmark en kode til entydig identifikation af en kommune. I Danmark er kommunenumrene trecifrede.

Ejendoms nr.:*
Ugyldig indtasning

Ejendomsnummeret suppleret med kommunenr. giver en entydig identifikation af den enkelte ejendom på landsplan. Bortset fra ejerlejligheder er nummeret identisk med ejendommens nummer i ejendomsstamregistret (ESR). For ejerlejligheder er det identisk med moderejendommens nummer i ESR.

Gadenavn og nr.:*
Ugyldig indtasning

Gadenavn og nr., hvor lejligheden er beliggende.

Etage:
Ugyldig indtasning

Side:
Invalid Input

Postnr.:*
Ugyldig indtasning

Vicevært navn:*
Ugyldig indtasning

Vicevært telefon:*
Ugyldig indtasning

Vicevært e-mail:*
Ugyldig indtasning

STATUS

Tom:*
Invalid Input

Er lejligheden tom pr. anvisningsdatoen ? Skriv 'JA' eller 'NEJ'.

Opsigelsesdato:*
Invalid Input

Dato for udlejers modtagelse eller udlejers afsendelse af opsigelse. Datoen skal også oplyses, selvom lejligheden er tom på anvisningstidspunktet.

Ledig pr. dato:*
Invalid Input

Dato for lejers fraflytning (skal ikke oplyses, hvis lejligheden er tom på anvisningstidspunktet).

Nuvær. lejer navn:
Invalid Input

Nuværende lejers navn (skal ikke oplyses, hvis lejligheden er tom på anvisningstidspunktet).

Nuvær. lejer telefon:
Invalid Input

Nuværende lejers telefonnummer (skal ikke oplyses, hvis lejligheden er tom på anvisningstidspunktet).

Nuvær. lejer e-mail:
Invalid Input

Nuværende lejers e-mail (skal ikke oplyses, hvis lejligheden er tom på anvisningstidspunktet).

STØRRELSE OG UDSTYR

Total kvm.*
Invalid Input

Lejlighedens bruttoetageareal i henhold til arealbekendtgørelsen.

Antal værelser:
Invalid Input

Antal værelser i lejligheden, der ikke er gangareal, køkken, bad og/eller toilet.

Bad*
Ugyldig

Skriv 'JA' eller 'NEJ' alt efter om der er selvstændige badefaciliteter i lejligheden.

Toilet*
Invalid Input

Skriv 'JA' eller 'NEJ' alt efter om der er selvstændige toiletfaciliteter i lejligheden.

El-komfur*
ugyldig

Skriv 'JA' eller 'NEJ' alt efter om der er el-komfur i lejligheden.

Gas-komfur*
Invalid Input

Skriv 'JA' eller 'NEJ' alt efter om der er gas-komfur i lejligheden.

Køleskab/Fryser*
Invalid Input

Skriv 'JA' eller 'NEJ' alt efter om der er Køleskab/fryser i lejligheden.

Emhætte: *
Invalid Input

Skriv 'JA' eller 'NEJ' alt efter om der er emhætte i lejligheden.

Vaskemaskine:*
Invalid Input

Skriv 'JA' eller 'NEJ' alt efter om der er vaskemaskine i lejligheden.

Tørretumbler: *
Invalid Input

Skriv 'JA' eller 'NEJ' alt efter om der er tørretumbler i lejligheden.

Andet (f.eks. internet):
Invalid Input

Kan udfyldes med andre oplysninger, f.eks. hvis der er fast internetforbindelse ført til lejligheden.

GENERELLE OPLYSNINGER

Husdyr tilladt: *
Invalid Input

Skriv 'JA' eller 'NEJ' alt efter hvorvidt det er tilladt at holde husdyr i ejendommen og lejligheden. Hvis 'JA' bedes art og antal angives i de øvrige bemærkninger.

Fælles vaskeri:*
Invalid Input

Udfyldes, hvis der er adgang til fælles vaskefaciliteter i ejendommen.

Pulterrum: *
Ugyldig

Skriv 'JA' eller 'NEJ' alt efter om der til lejligheden hører pulterrum til opmagasinering.

Cykelkælder: *
Invalid Input

Skriv 'JA' eller 'NEJ' alt efter om der er cykelkælder i ejendommen.

Fællesantenne: *
Invalid Input

Skriv 'JA' eller 'NEJ' alt efter om der er fælles antenne i ejendommen.

Elevator i ejendommen:*
Invalid Input

Skriv 'JA' eller 'NEJ' alt efter om der er elevator i ejendommen.

Fælles gårdanlæg: *
Invalid Input

Skriv 'JA' eller 'NEJ' alt efter om der er adgang til fælles gårdanlæg.

HUSLEJE MV.

Leje pr. måned:
Invalid Input

Leje pr. måned uden a conto beløb til forbrug eller lignende.

A conto varme:
Invalid Input

A conto varmebidrag pr. måned.

A conto vand:
Invalid Input

A conto vandbidrag pr. måned.

Antennebidrag:
Invalid Input

Antenne bidrag pr. måned.

Andre udgifter / bidrag:
Invalid Input

Andre udgifter / bidrag pr. måned.

Beboer-repræsentation:
Invalid Input

Beboerrepræsentationsbidrag pr. måned.

Vedligeholdelses-konto:
Invalid Input

Saldo på konto for indvendig vedligeholdelse.

Depositum:
Invalid Input

Depositum - maks. 3 måneders leje.

Forudbetalt leje:
Invalid Input

Forudbetalt leje - maks. 3 måneders leje.

ØVRIGE

Øvrige bemærkninger:
Invalid Input

Feltet kan udfyldes med øvrige bemærkninger til ejendommen og lejligheden.

GODKENDELSE

Oplyst af (navn):*
Invalid Input

Kontrol:*
Kontrol:
  GenindlæsInvalid Input

Ugyldig indtastning